Om meg

Nesten helt midt i mellom Hamar i vest og Elverum i øst, i utkanten av Brenneriroa i Løten ligger det lille idylliske boligfeltet Slettmoen Øst ved riksvei 25 eller Chausseen («Sjåsje´n»). Fra Sjåsje´n strekker Gammalsrudveien seg en kilometer rett mot nord gjennom prestegårdens jorder og skog, og opp til et lite småbruk i en lysning i skogen som har gitt navn til veien. Som nabo til prestegården, rett på den andre siden av elva Fura, ligger Løiten Brænderi som har forsynt verden med akevitt, og som fylte Brenneriroa og omegn med lukt av drank i lange tider. Ut fra Gammalsrudveien vokste små stikkveier som korte, tynne grener som ble fylt med ganske så like husbankhus og småbarnsfamilier på slutten av 1960- og begynnelsen av 70-tallet. Veiene fikk navn som Utsikten, Skogvegen og Lyngvegen. I Skogvegen var det 8 hus. Jeg bodde i nummer 3.

På Slettmoen-Øst var det trygt og godt å vokse opp, og vi fylte dagene med boksen går, klinkekuler, fotball, skilek, aking, hyttebygging, høl i hatten og skole så klart, etter hvert so vi ble eldre. I bjørkelunden i overgangen mellom prestegårdjorde og furuskog, ble Lund skole bygget og fylt med barn fra boligfeltet og nærområdet ellers.